banner1

Onlaýn UPS 1kVA / 2kVA / 3kVA Bäsdeşlik bahasy bilen goşa öwrülişik

Onlaýn UPS 1kVA / 2kVA / 3kVA Bäsdeşlik bahasy bilen goşa öwrülişik

gysga düşündiriş:

Model NOOK: C1KVA / C2KVA / C3KVA

Programmanyň diapazony: Telekom, duýgur elektron enjamlary

Şahadatnama: CE

Ekran: LED / LCD

Geçiriş wagty: nol

Programma üpjünçiligi: Goldaw

Şekil: Gala

Ulag bukjasy: Karton

Spesifikasiýa: CE, ISO9001

Söwda belligi: WHEG

Gelip çykyşy: Zhejiang, Hytaý

Önümçilik kuwwaty: 10 000 PCS / Mont


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary:

1. Sin-tolkun çykyşy:
3% THD-den az bolan hakyky tolkun çykyşy.
2. Iki gezek öwürmek dizaýny:
Giriş AC-ni nol geçirmek / doly izolýasiýa etmek.
3. UPS gözegçilik programma üpjünçiligi:
Berkidilen programma üpjünçiligi arkaly güýçli hakyky RS232 aragatnaşyk
Operasiýa ulgamlaryny dolandyrmak we ygtybarly ýapmak üçin.
4. Tor RJ45 / 11 goragy:
Doly güýçli tor we telefon liniýasynyň köpelmeginden goramak.
5. AC hirurgiki basyjy:
IEEE talaplaryndan ýokary güýçli köp basgançakly bölekler.
6. SNMP ýeri opsiýasy:
Uzakdan gözegçilik we gözegçilik arkaly gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.
7. Uky tertibi:
Mugt batareýany dolandyrmakdan gorkuň.Gurluş batareýany tygşytlamak üçin on sekuntdan soň öçýär
Kuwwat zerurlygy ýüze çykarylanda güýç.
8. Batareýanyň derejesiniň görkezijileri:
LED ”batareýanyň derejesini görkezýär.
9. Sük duýgusy:
Birleşdirilen LED ýük görkezijileri IT hünärmenlerine ätiýaçlyk wagtyny dolandyrmaga we güýç ýüklerini deňleşdirmäge mümkinçilik berýär.
10. Batareýanyň pes görkezijileri:
Batareýanyň pes görkezijisi, enjam ýapylmazyndan iki minut öň görnükli UPS-iň ýapylmagy barada duýduryş berer.
11. Batareýanyň görkezijilerini çalyşyň:
Serweriň çökmeginiň öňüni almak üçin batareýalaryň haçan çalşylmalydygyny görkezýän öňüni alyş çäresi.body {fon: # C0EBC6! Möhüm;} div {background-color: # C0EBC6! Möhüm;} sözbaşy, nav, stol, th, tr, td, dl , ul, li, ol, meýdança, görnüş, h1, h2, h3, h4, h5, h6, öňki {fon: aç-açan! möhüm;} * {reňk: # 363636! möhüm;} a: baglanyşyk, a: baglanyşyk * , a: link: hover, a: link: hover *, a: link: işjeň, a: link: işjeň * {color: # 3E3822! möhüm;} a: baryp gördi, a: baryp gördi, a: baryp gördi: hover *, a: baryp gördi: işjeň, a: baryp gördi: işjeň * {reňk: # 0060BF! möhüm;} beden {fon: # C0EBC6! möhüm;} div {fon-reňk: # C0EBC6! möhüm;} sözbaşy, nav, stol, th, tr, td, dl, ul, li, ol, meýdan görnüşi, forma, h1, h2, h3, h4, h5, h6, deslapky fon: aç-açan! möhüm;} * {reňk: # 363636! Möhüm;} a: baglanyşyk, a: baglanyşyk *, a: baglanyşyk: aýlaw, a: baglanyşyk: hover *, a: baglanyşyk: işjeň, a: baglanyşyk: işjeň * {reňk: # 3E3822! Möhüm;} a: baryp gören, a: baryp gören *, a: baryp gören: gezelenç, a: baryp gören: gezelenç *, a: baryp gören: işjeň, a: baryp gören: işjeň * {reňk: # 0060BF! möhüm;}

Onlaýn UPS 1kV bäsdeşlik bahasy bilen goşa öwrülişik

 

Onlaýn UPS 1kV Bäsdeşlik bahasy 2 bilen goşa öwrülişik

beden {fon: # C0EBC6! möhüm;} div {fon-reňk: # C0EBC6! möhüm;} sözbaşy, nav, stol, th, tr, td, dl, ul, li, ol, meýdan, görnüş, h1, h2, h3, h4, h5, h6, öňki {fon: aç-açan! möhüm;} * {reňk: # 363636! möhüm;} a: baglanyşyk, a: baglanyşyk *, a: baglanyşyk: aýlaw, a: baglanyşyk: aýlaw *, a . baryp gördi: işjeň * {reňk: # 0060BF! möhüm;} beden {fon: # C0EBC6! möhüm;} div {fon-reňk: # C0EBC6! möhüm;} sözbaşy, nav, stol, th, tr, td, dl, ul , li, ol, meýdan görnüşi, görnüşi, h1, h2, h3, h4, h5, h6, öňki {fon: aç-açan! möhüm;} * {reňk: # 363636! möhüm;} a: baglanyşyk, a: baglanyşyk *, a : link: hover, a: link: hover *, a: link: işjeň, a: link: işjeň * {color: # 3E3822! möhüm; baryp gören: hover *, a: baryp gören: işjeň, a: baryp gören: işjeň * {reňk: # 0060BF! möhüm;} beden {fon: # C0EBC6! möhüm;} div {fon-reňk: # C0EBC6! möhüm;} sözbaşy, nav, stol, th, tr, td, dl, ul, li, ol, meýdan görnüşi, görnüşi, h1, h2, h3, h4, h5, h6, öňki {fon: aç-açan! möhüm;} * {reňk: # 363636! möhüm;} a: baglanyşyk, a: baglanyşyk *, a : link: hover, a: link: hover *, a: link: işjeň, a: link: işjeň * {color: # 3E3822! möhüm; baryp gören: hover *, a: baryp gören: işjeň, a: baryp gören: işjeň * {reňk: # 0060BF! möhüm;}

Model

C1KS

C2KS

C3KS

Bahalandyrylan güýç

VA / W.

1kVA / 0.7kW

2kVA / 1.4kW

3kVA / 2.1kW

Giriş

Nominal naprýa .eniýe

220VAC

Naprýa .eniýe diapazony

115 ~ 300VAC

Quygylyk aralygy

46 ~ 54Hz (deslapky), 40 ~ 60Hz aralygynda sazlap bolýar

Kuwwat faktory

0.97

Baglanyşyk

IEC320 -10A giriş

IEC320 -16A giriş

Çykyş

Naprýa .eniýe

220VAC ± 2%

Quygylyk

46 ~ 54Hz ýa-da 50Hz ± 0.2Hz (Çyzyk tertibi)
50Hz ± 0.2Hz (Batareýa rejesi)

Tolkun formasy

Arassa tolkun

Ortionoýulma

3%

4%

Artykmaç ýüklemek ukyby

30 sekuntda 108% ~ 150%, 300 ms üçin 50150%

Häzirki Crest gatnaşygy

3: 1

Baglanyşyklar

IEC320 -10A * 4

IEC320 -10A * 6

IEC320 -10A * 3 we
Terminal blok

Batareýa

Görnüşi

Möhürli, tehniki hyzmat mugt, gurşun-kislotasy

Nominal DC naprýa .eniýesi

36VDC

96VDC

Uptiýaçlyk Wagt

Daşarky batareýa bankynyň kuwwatyna bagly

Baglanyşyk

Daşarky batareýa rozetkasy

Aýlanyp geçiň

Awtomatiki geçiriş

Artykmaç ýüklemek we UPS näsazlygy

UPS açmazdan ozal

Bellenen “” OK ”, ulanyjy“ Hawa ”bilen sazlanýar

Naprýa .eniýe diapazony

80 ~ 264VAC (Bellenilen), ulanyjy 80 ~ 286VAC içinde sazlanyp bilner

Geçiriş wagty

0 ms;inwertordan aýlanyp geçmek we tersine 4 ms-den az

LED görkezijiler

.Agdaý

Levelük derejesi / Batareýa derejesi, Batareýa, peýdaly güýç, inwertor, aýlaw, artykmaç ýük, näsazlyk

Sesli duýduryş

Aýlanyp geçmek, Batareýa re Oniminde, Batareýa pes, Artykmaç ýük, näsazlyk

Akustiki ses

1 metr aralykda

45 dBA

50 dBA

Aragatnaşyk

DB-9 Port

RS-232 seriýa interfeýsi

Akylly ýeri

Görnüşler: WebPower, AS400 Card ýa-da WinPower CMC

Tor gözlegini goramak

10 sany esasy T ýa-da Faks / Modem üçin elýeterli RJ45 I / O porty

Daşky gurşaw

Işleýiş temperaturasy

0 ~ 40 ° C.

Işleýän çyglylyk

20 ~ 90% kondensasiýa däl

Agram

Net (Kg)

7

13.5

14

Ölçegleri

W x D x H (mm)

145 x 400 x 220

192 x 460 x 348


  • Öňki:
  • Indiki: