banner1

EPS ýangyn söndüriji enjamlar leeke faza2kVA gyssagly elektrik üpjünçiligi

EPS ýangyn söndüriji enjamlar leeke faza2kVA gyssagly elektrik üpjünçiligi

gysga düşündiriş:

Model NOOK: GHS-2KVA

Faza: leeke-täk tapgyr

Görnüşi: Garaşma

Gorag: Deňagramsyz ýükler

Programma: Fireangyn howpsuzlygy

Klassifikasiýa: Yşyklandyryş

Garaşma wagty: Uzak hereket edýän maşyn

Çykyş ukyby: kiçi görnüş

Marka: WHEG

Batareýanyň wagty: 90min

Ulag bukjasy: Adaty eksport kartony

Aýratynlygy: 600 * 400 * 1200

Gelip çykyşy: Wençhouou Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bir fazalyEPSgyssagly elektrik üpjünçiligi ätiýaçlyk iş re modeimini kabul edýär we gyssagly ewakuasiýa yşyklandyryşy ýa-da binadaky möhüm elektrik enjamlary üçin merkezleşdirilen elektrik üpjünçiligini üpjün edýän gyssagly elektrik üpjünçiligi enjamydyr.Elektrik togy kadaly bolanda, set özara giriş enjamy arkaly ýüki kuwwat bilen üpjün edýär we zarýad beriji ätiýaçlyk batareýany akyl bilen zarýadlaýar.Elektrik togy adaty naprýa .eniýeniň 20% -inden geçse ýa-da ondan ýokary bolsa, akyllylarEPSdolandyryş ulgamy ýükleri çalt inwertora geçirýär we batareýa tersine öwrülenden soň ýüküň güýjüni üpjün etmegini dowam etdirýär.Elektrik togunyň naprýa .eniýesi kadaly bolanda, gyssagly elektrik üpjünçiligi tora .power üpjünçiligini awtomatiki ýagdaýda dikelder.

Önümiň beýany

kuwwaty

0,5kw

1kw

1.5kW

2kW

3kW

Zarýad beriji

Zarýad berijiniň giriş naprýa .eniýesi

AC 220V (176V ~ 240V), 50Hz ± 3Hz

Zarýad beriş naprýa .eniýesi

DC24V

DV48V

Tok zarýady

0.3A / 5A

Batareýa

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

DC24V

DC48V

başlangyç naprýa .eniýe

DC24V

DC48V

Zarýad beriş wagty

<22s

Gyssagly kömekçi

gyssagly çykyş

AC220V ± 3%, 50Hz ± 1Hz

Çykyş tolkuny

Sin tolkuny, THD≤5% (çydamly)

Artykmaç kuwwat

120% 30s;150% 10s

goramak funksiýasy

naprýatageeniýeniň goragynda artykmaç ýük, gysga utgaşma

gyssagly kommutasiýa

<5s (0,2s dizaýn bolup biler)

Ekran LCD
Şowhun tok re modeiminde ses ýok, gyssagly kömek wagtynda <55dB
Otnositel çyglylyk 0-90%, nokondensasiýa
Temperatura -24ºC-40ºC
Belentlik <2500M

Arza
1. Trafik ulgamy
2.Senagat enjamlary
3.Tel zawody
4. fireangyn söweş enjamlary

Esasy aýratynlygy
1. Giňiş naprýa rangeeniýe diapazony 2.Digital dolandyryş tehnologiýasy
3. Iň ýokary IP derejesi, berk gözenek şertlerine we generatorlara ulanylýar
4. Artykmaç ýüklemek ukyby, güýçli päsgelçilige garşy ukyp
5. Tor dolandyryşynyň adam tebigaty

Haryt maglumatlary

Önümiň ady: EPS fifire gyssagly elektrik üpjünçiligi
Reňk: özleşdirmegi goldaň
Ulanylýan ýerler: binada gyssagly gözegçilik ulgamlary we ş.m. bar.
Gurnama formasy: poluň görnüşi, bölünen görnüşi, gurlan görnüşi, diwara gurlan görnüşi.


  • Öňki:
  • Indiki: