banner1

20KVA iri senagat onlaýn UPS üznüksiz elektrik üpjünçiligi

20KVA iri senagat onlaýn UPS üznüksiz elektrik üpjünçiligi

gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý

Marka ady: WHEG OA-DA OEM

Model belgisi: IPS9310 6-80KVA

Faza: Üç tapgyr

Gorag: Artykmaç wolt, deňagramsyz ýükler

Agramy: dürli agramly dürli modeller

Çykyş naprýa .eniýesi: Üç faza

Görnüşi: On-line

Programma: Howpsuzlyk / Gözegçilik / Duýduryş

Giriş ýygylygy aralygy: 50 / 60Hz ± 5%

Quygylygyň takyklygy :: 50 / 60Hz ± 0,2%

Sim: Ekiz kanal kanaly giriş


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Uly senagat onlaýn UPS IPS9310 6-80kVA seriýasy

Esasy aýratynlyklary:

1. Doly sanly dolandyryş usuly
2.Akylly kesgitlemek we gözegçilik funksiýasy
3.Digital gözegçilik statiki wyklýuçatel we nol üýtgemegiň wagty
4. Giriş bilen çykyşyň arasynda doly izolýasiýa
5.DC paneli we peýdaly güýji doly izolirlenen.
6. Elektrik energiýasynyň standart şkafyny ulanýar.

Naprýatageeniýäni goramak, naprýatageeniýäni goramak, tok goragy, gysga utgaşmany goramak we käbir beýleki gorag funksiýalary bilen üpjün edilýär.

Uly LCD giriş naprýa .eniýesini, çykyş naprýa .eniýesini, tok, ýygylygy, batareýanyň naprýa .eniýesini, zarýad beriji tok bahasyny, ýalňyşlygy we hytaý we iňlis dillerinde görkezip biler.

Iň köp 256 sany taryhy ýazgy görkezilip bilner.Bu ulanyjylara elektrik üpjünçiliginiň ýagdaýyny seljermegi aňsatlaşdyrýar.

Statiki ýagdaý aýlawy güýçli anti-ýük göterijiligine eýedir.

Goýmalar:
Himiýa zawodlary, Elektrik öndürýän zawodlar, Elektrik paýlaýyş stansiýalary, elektrik podstansiýalary, elektrik energiýasy aragatnaşyk ulgamlary we başga-da köp ugurlar.

Senagat onlaýn UPS DTS9310 seriýasynyň tehniki aýratynlyklary

Model IPS9310 6-80KVA
6KVA 10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA 50KVA 60KVA 80KVA
Bahalandyrylan kuwwat 6KVA / 4.8KW 10KVA / 8KW 15KVA / 12KW 20KVA / 16KW 30KVA / 24KW 40KVA / 32KW 50KVA / 40KW 60KVA / 48KW 80KVA / 64KW
Bahalandyrylan naprýa .eniýe 220V leeke faza (6-20KVA) / 380VA
Bahalandyrylan ýygylyk 50 / 60HZ
AC Giriş
Naprýa rangeeniýe diapazony ± 20%
Quygylyk aralygy 50 / 60HZ ± 10%
Softumşak başlangyç 0-100% 5sek
Kuwwat faktory 0.95 (giriş süzgüji bilen)
Girişden aýlaň
Naprýa rangeeniýe diapazony 15%
Quygylyk aralygy 50 / 60HZ ± 5%
Çykyş
Naprýa .eniýeniň takyklygy 220V ± 1% (Durnukly ýük) 220V ± 3% (ýüküň üýtgemegi)
Quygylygyň takyklygy 50 / 60Hz ± 0.05Hz (Batareýa üpjünçiligi güýji)
Kuwwat faktory 0.8
Garmoniki ýoýulma Çyzykly ýük <2%;çyzykly däl <4%
Dinamiki döwlet ýük naprýa .eniýesi <5%
Häzirki krest gatnaşygy 3: 1
Artykmaç kuwwat 110% ýük kadaly işleýär;125% 10min;150% 1min;
Netijelilik Iki gezek öwürmek tertibi: 94%, ECOmode: 98%
DC
Nominal batareýanyň naprýa .eniýesi 220V
Kesiş naprýa .eniýesi 185V
Iň ýokary akym tok 21A 36A 55A 73A 109A 145A 181A 218A 291A
Paneliň ekrany
LCD Hytaý / Iňlis UPS ýagdaýy, giriş naprýa .eniýesi, çykyş naprýa .eniýesi, tok, ýygylyk, batareýanyň naprýa .eniýesi, zarýad beriji tok gymmaty, näsazlyk we duýduryş.
Iş gurşawy
Temperatura 0-40 º C.
Çyglylyk 0-90%, kondensasiýa däl
Saklaýyş temperaturasy -25º C-55º C.
Belentlik <Deňiz derejesinden 1500mlower
Fiziki eýeçilik
Agramy (KG) N. W. 230 258 350 400 480 580 650 900 950
G. W. 250 285 280 425 500 600 675 925 988
Ölçegi W × D × H (mm) 800 × 600 × 2260
Wariant RS485 / tor adapteri (SNMP) / garmoniki kompensasiýa tanky / giriş we çykyş güýji paýlaýyş şkafy / giriş we çykyş izolýasiýa şkafy / ýyldyrym gorag enjamy / aýlaw naprýa regulationeniýesini kadalaşdyrmak kabineti / kabinetiň ululygy düzülip bilner.

Sorag-jogap

S 1. Töleg möhleti näme?
A. TT, Western Union, Paypal, MoneyGram-y kabul edýäris.

S 2. Gowşuryş wagty nädip?
A. Sargyt mukdary sebäpli, adatça nusga önümçiligi üçin 3-7 gün gerek bolar,

S 3. Bukjanyň standartyny aýdyň?
A. Kiçijik kuwwat üçin karton ulanýar, ýöne uly kuwwat üçin gorag üçin bal ary kartonyny, palet ýa-da agaç gapagy ulanmaly.

S 4. Logotipimizi ulanmagy kabul edip bilersiňizmi?
A. OEM etmekde kynçylyk ýok.

S 5. Aýyň kuwwatyny bilmek isleýäris.
A. Haýsy modele baglydyr. Mysal üçin, röle görnüşi kiçi göwrümli, aý kuwwaty 2000 pc-a, uly kuwwaty 500pc-e ýakyn bolup biler.

S 6.Biziň bazaryňyz nirede?
A. Önümlerimiz Awstraliýada, Günorta Amerikada, Filippinlerde, Italiýada, Amerikada, Pakistanda we ş.m. meşhur. Olaryň käbiri yzygiderli müşderilerimiz we käbirleri ösýär.Bize goşulyp, hyzmatdaşlygymyzdan birek-birege peýdaly bolup bilersiňiz diýip umyt edýäris.

S 7. Sizde nähili şahadatnama bar?
A. Biziň kompaniýamyz eýýäm ISO9001-e ýetýär we önümler üçin CE, SAA, G83 G59 we ş.m.

S 8. Kepillik möhleti näçe?
A. Adatça 1 ýyl, sargyt mukdary 3 ýyla çenli uzaldylyp bilner.

S 8. Ömrüň nähili?
J: Inverterliň ömri 15-20 ýyl.

OEM hyzmatlary
1.Logo
JPG formatda bize öz ýokary çözgütli logotipiňizi hödürlemegiňizi haýyş edýäris, logotipde iň köp iki reňk bolmaly we logotipde hiç hili gradiýent täsiri bolmaly däldir.
2. Label
Bize öz model belgileriňizi teklip ediň.
3. Gollanma
Göni çap edilip bilinjek gollanma faýlyny bize bermegiňizi haýyş edýäris.

Gurşun wagty
1. Mysal sargytlary 3-7 iş gününiň dowamynda zawodymyzdan getiriler.
2. Umumy sargytlar 15-30 iş gününiň dowamynda zawodymyzdan getiriler.
3. Uly sargytlar iň köp 45 iş gününiň içinde zawodymyzdan getiriler

Ibermek
1. EMS, DHL, FedEx, TNT, UPS ýa-da başga ekspress arkaly.
2. Ekspeditor agentimiz bilen (howa ýa-da deňiz arkaly).
3. Öz ekspeditor agentiňiz bilen.
4. Hytaýyň islendik şäherine içerki ekspeditor agentleri bilen.


  • Öňki:
  • Indiki: