banner1

Üç fazaly ýangyn gyssagly elektrik üpjünçiligi enjamlary

Üç fazaly ýangyn gyssagly elektrik üpjünçiligi enjamlary

gysga düşündiriş:

Gysgaça syn

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý

Marka ady: cnamstr

Model belgisi: QWYJS

Reňk: ak

Naprýa: eniýe: 320V, 380VAC ± 20%

Häzirki: 100A

Görnüşi: QWYJS-EPS

Ady: EPS

Bahalandyrylan kuwwat: 75KW

Üpjünçilik ukyby

Üpjünçilik ukyby aýda 10000000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak jikme-jiklikleri agaç guty

Port Ningbo / şangha


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

a .Goýulma: ýangyn enjamlary, esasy ýük, möhüm ýük, ýangyn gyssagly yşyklandyryş ýa-da beýleki ýükler ýaly elektrik enjamlary we 380V / 220V enjamlary üçin gyssagly güýç beriň.
b. Aýratynlyk aralygy: 2.2KW-800KW
jikme-jik spesifikasiýa: 2.2, 3.7, 5.5, 7.5, 11, 15, 18.5, 22, 30, 37, 45, 44, 75, 93, 110, 132, 160, 187, 200, 220, 250, 280, 315 , 400, 500, 630, 800KW we ş.m.
d.Gurnamak: poluň görnüşi (adaty güýç paýlaýyş gutusy)
e.Standby wagty: 90 ~ 120min (standart sazlama), dizaýn talaplaryna laýyklykda garaşylýan wagt bilen kesgitlenip bilner. HBES seriýasy EPS nemes hünärmenleri bilen hyzmatdaşlykda döredildi, halkara meşhur öndüriji tarapyndan öndürilen toplumlaýyn modulizasiýa inwertoryny kabul edýär, iň soňky IGBT ulanýar inwersiýa tehnologiýasy, CPU gözegçiligi, sanly zynjyr we ýokary integrasiýa elektron elementi, ýokary ýük, goşmaça möhüm ýük, ýangyn desgasy, ýangyn gyssagly yşyklandyryş we ş.m. üçin ikinji ýa-da üçünji elektrik üpjünçiligini üpjün edýän ýokary tehnologiýaly daşky gurşawy goramak patent önümidir.
Esasy aýratynlyklar (EPS üç fazaly (güýç / yşyklandyryş) gyssagly elektrik üpjünçiligi) Iň soňky IGBT inversiýa modulyny we ýokary ygtybarly integral zynjyry kabul ediň, PWM tehnologiýasy, Dört in One dizaýny, ýönekeý gurluş, islendik induktiw ýa-da kuwwatly ýükler üçin güýç berip biler, ýangyna garşy göreş, uzakdan dolandyrmak ýa-da poluň akylly dolandyryşy, ýangyn merkezi dolandyryşy;onuň esasy bölekleri ýa-da elementleri ýokary ygtybarly halkara meşhur markanyň önümlerini ulanýarlar;we geçirijiler we enjamlar ýalyn saklaýan emlägiň artykmaçlygy ýa-da ýok
ýakmak.
Esasy artykmaçlyklar (EPS üç fazaly (kuwwat / yşyklandyryş) gyssagly elektrik üpjünçiligi) Sessiz ýagdaý, ses, tüsse, daşky gurşawyň hapalanmagy, ýangyn howpy, awtomatiki kommutasiýa, hiç kim bolmazdan işe başlamak, energiýa tygşytlamak, energiýa sarp etmek adatdan daşary elektrik üpjünçiligi, durnukly öndürijilik, howpsuzlyk we ygtybarlylyk, uzak ömrüň dowamlylygy, pes çykdajy we öndürijilik we bahanyň generator bölümi bilen deňeşdirilende gowy gatnaşygy.
Programma (EPS üç fazaly (güýç / yşyklandyryş) gyssagly elektrik üpjünçiligi)
AC 380V we 220V elektrik enjamlary üçin amatly.
Spesifikasiýanyň we modeliň beýany
Birinde dört dizaýn
Esasy tehniki parametrler (EPS üç fazaly (güýç / yşyklandyryş) gyssagly elektrik üpjünçiligi)

Model

HBES-2.2 ~ 800KW

Giriş

Naprýa .eniýe

380 ± 20%

Tapgyr

Üç fazaly dört simli + PE

Quygylyk

50Hz ± 5%

Çykyş

Potensial

2.2KW-800KW

Naprýa .eniýe

380V AC üç fazaly dört simli + PE

Naprýatageeniýäni durnuklaşdyrmagyň gatnaşygy

± 5% (gyssagly elektrik üpjünçiligi)

Tolkun formasy

Sin tolkunyň ýoýulma derejesi ≤ 3% bolmaly

Quygylyk

50Hz ± 0,5%

Artykmaç kuwwat

Adatça 120% ýük üçin işlediň

Geçiş wagty

≤5s (Söwda güýjünden gyssagly elektrik üpjünçiligine çenli)

Batareýa

Bejerişsiz möhürleýji batareýa

Garaşma wagty

Adaty görnüşi: 90min (dizaýn talaplaryna laýyklykda kesgitlenip bilner)

Gorag

Gysga zynjyrdan goramak, häzirki goragdan, fazanyň näsazlygyndan goramak

Ekran

LED ýa-da LCD

Netijelilik

Gyssagly elektrik üpjünçiligi: 90% -den ýokary;täjirçilik güýji: takmynan 100%.

Işleýän gurşaw

Temp: -24 ~ 40 Otnositel çyglylyk: 0 ~ 90% Belentlik: aşakda 2000m

Ulanylýan ýük

Induktiw ýükler we induksion we sygymlylyk bilen garyşyk ýükler üçin aýratyn.

Şowhun

Söwda güýji: ses ýok;Söwda güýji ýok: 55dB-den az;
Aboveokardaky HBES-75kW üçin ses 65dB-den pes.

Ölçegi / agramy

Ölçeg / agram tablisasyna serediň

Gapyny açmagyň ýoly
we gelýän sim

Öň gapydan ýekeje açyk, arka gapydan iki gezek açyk, aşaky we giriş simleri (adaty görnüş üçin)

HBES seriýaly EPS batareýany enjamlaşdyrmak we ululygy / agram tablisasy (EPS üç fazaly (güýç / yşyklandyryş) gyssagly elektrik üpjünçiligi)

No.ok.

Model

Çykyş güýji
(KW)

Esasy enjamyň ululygy
(mm)
D × W × H.

Batareýa şkafynyň ululygy
(mm)
D × W × H.

Batareýa şkafy
(Komp.)

Agram
(kg)

1

HBES-2.2KW

2.2

600 × 600 × 1800

—–

Esasy çarçuwadaky batareýa

180 (Batareýany hem goşmak bilen)

2

HBES-3.7KW

3.7

600 × 600 × 2000

—–

Esasy çarçuwadaky batareýa

360 (Batareýany hem goşmak bilen)

3

HBES-5.5KW

5.5

800 × 600 × 2200

—–

Esasy çarçuwadaky batareýa

720 (Batareýany hem goşmak bilen)

4

HBES-7.5KW

7.5

800 × 600 × 2200

—–

Esasy çarçuwadaky batareýa

860 (Batareýany hem goşmak bilen)

5

HBES-11KW

11

800 × 600 × 2200

—–

Esasy çarçuwadaky batareýa

1030 (Batareýany hem goşmak bilen)

6

HBES-15KW

15

800 × 600 × 2200

800 × 600 × 2200

1 sany.

1350 (Batareýany hem goşmak bilen)

7

HBES-18.5KW

18.5

800 × 600 × 2200

800 × 600 × 2200

1 sany.

1380 (Batareýany hem goşmak bilen)

8

HBES-22KW

22

800 × 600 × 2200

800 × 600 × 2200

1 sany.

1860 (Batareýany hem goşmak bilen)

9

HBES-30KW

30

800 × 600 × 2200

800 × 600 × 2200

1 sany.

1900 (Batareýany hem goşmak bilen)

10

HBES-37KW

37

800 × 600 × 2200

800 × 600 × 2200

2 sany.

2620 (Batareýany hem goşmak bilen)

11

HBES-45KW

45

800 × 600 × 2200

800 × 600 × 2200

2 sany.

3570 (Batareýany hem goşmak bilen)

12

HBES-55KW

55

800 × 600 × 2200

800 × 600 × 2200

2 sany.

3630 (Batareýany hem goşmak bilen)

13

HBES-75KW

75

800 × 600 × 2200

800 × 600 × 2200

3 sany.

5340 (Batareýany hem goşmak bilen)

14

HBES-93KW

93

800 × 600 × 2200

800 × 600 × 2200

4 sany.

7220 (Batareýany hem goşmak bilen)

15

HBES-110KW

110

800 × 600 × 2200

800 × 600 × 2200

4 sany.

7320 (Batareýany hem goşmak bilen)


  • Öňki:
  • Indiki: