banner1-1
UPS üznüksiz güýç banner
banner3-3

WANZHENG-e hoş geldiňiz

Wanzheng Power Group Co., Ltd., elektrik paýtagty Liuşi şäherine ýanaşyk, Zhejiang welaýatynyň ueueqing şäheriniň Beibaixiang şäherçesinde ýerleşýär.Elektrik paýlaýjy wyklýuçatel dolandyryş enjamlary, ýokary we pes woltly doly elektrik we esbaplar toplumy, DC ekranlary, diwara gurlan DC ekranlary, paýlaýyş görnüşli elektrik üpjünçiligi, oturdylan elektrik üpjünçiligi, ÜPS üznüksiz elektrik üpjünçiligi, EPS gyssagly elektrik üpjünçiligi, ýangyn barlagy şkaf, DTU, aragatnaşyk elektrik üpjünçiligi, AC ekrany, merkezi signal ekrany, kadalaşdyrylan elektrik üpjünçiligi, ýumşak başlangyç (şkaf), ýygylyk öwrüjisi, öz-özüňi birikdirmek Basyş başlangyç şkaflaryny öndürmek we satmak, ýokary woltly gaty ýagdaýly ýumşak başlangyç şkaflar, ýokary we pes basyşly suwuk garşylyk şkaflary (suwa garşylyk şkaflary), we partlama garşy ýumşak başlangyç şkaflar.

Aýratyn önümler

habarlar we wakalar